Dự Án > NHÀ MÁY GỖ FUTA - PHÚ ĐỈNH- BÌNH DƯƠNG

- Qui mô dự án : 300.000m2

- Diện tích xây dựng : 154.000m2

- Cung cấp: Tủ tổng, Tủ phân phối cho toàn bộ nhà máy.

- Giá trị lô tủ: 12 tỷ đồng.